Godišnji medijski paketi

 

Generalni Paket

Baner 720x90 px, A1 pozicija, 100% rotacije

Vidljivost banera A1 - pripadajuća rubrika sa svim unutrašnjim stranama po dubini rubrike

Baner-logotip 210x172 px, 100% rotacije

Vidljivost banera logotipa firme - naslovna portala i pripadajuća rubrika sa svim unutrašnjim stranama po dubini rubrike

PR Zona - pr tekst o firmi, Foto galerija, Video galerija

Baneri logotipi brendova (neograničeno) koje kompanija zastupa sa linkovima na firmu i principale

PR vesti - mesečno 2 informacije o uslugama i proizvodima firme

No1 pozicija firme u poslovnom adresaru pripadajuće podrubrike

 

Oficijelni paket 

Baner 720x90 px, A2 pozicija, 50% rotacije

Vidljivost banera A2 - pripadajuća rubrika sa svim unutrašnjim stranama po dubini rubrike

Baner-logotip 210x114 px, 100% rotacije

Vidljivost banera logotipa firme - pripadajuća rubrika sa svim unutrašnjim stranama po dubini rubrike

PR Zona - pr tekst o firmi, Foto galerija, Video galerija

Baneri logotipi brendova (neograničeno) koje kompanija zastupa sa linkovima na firmu i principale

PR vesti - mesečno 1 informacija o uslugama i proizvodima firme

No1 ili No2 pozicija firme u poslovnom adresaru pripadajuće podrubrike

 

Zlatni paket 

Baner 250x250 px, B1-B2 pozicija, 50% rotacije

Vidljivost banera B1-B2 - pripadajuća rubrika sa svim unutrašnjim stranama po dubini rubrike

Baner-logotip 210x76 px, 100% rotacije 

Vidljivost banera logotipa firme - pripadajuća rubrika sa svim unutrašnjim stranama po dubini rubrike

PR Zona - pr tekst o firmi, Foto galerija, Video galerija 

Baneri logotipi brendova (12) koje kompanija zastupa sa linkovima na firmu i principale

PR vesti - kvartalno 2 informacije o uslugama i proizvodima firme

Pozicija firme na prvoj strani u poslovnom adresaru pripadajuće podrubrike

 

Srebrni paket 

Baner 200x200 pxC1-C4 pozicija, 50% rotacije 

Vidljivost banera C1-C4 - pripadajuća rubrika sa svim unutrašnjim stranama po dubini rubrike

Baner-logotip 210x56 px, 100% rotacije

Vidljivost banera logotipa firme - pripadajuća rubrika sa svim unutrašnjim stranama po dubini rubrike

PR Zona - pr tekst o firmi, Foto galerija, Video galerija 

Baneri logotipi brendova (8) koje kompanija zastupa sa linkovima na firmu i principale 

PR vesti - kvartalno 1 informacija o uslugama i proizvodima firme

Pozicija firme na prvoj strani u poslovnom adresaru pripadajuće podrubrike

 

PR Zona - Full pack

Naziv firme izdvojen iz adresara u info traci PR Zone u pripadajućoj podrubrici

PR Zona - pr tekst o firmi, Foto galerija, Video galerija 

Baneri logotipi brendova (4) koje kompanija zastupa sa linkovima na firmu i principale

PR vesti - godišnje 2 informacije o uslugama i proizvodima firme

Pozicija firme na prvoj ili na vrhu druge strane u adresaru pripadajuće podrubrike

Napomena: Pozicija u adresaru je iznad firmi zakupaca PR Zone - Standard

 

PR Zona - Standard

PR Zona - pr tekst o firmi, Foto galerija, Video galerija

Baneri logotipi brendova (2) koje kompanija zastupa sa linkovima na firmu i principale

PR vesti - godišnje 1 informacija o uslugama i proizvodima firme

Pozicija firme na kraju prve ili na vrhu druge strane u adresaru pripadajuće podrubrike

 

INFO

Klijent može zakupiti godišnji medijski paket u jednoj ili više rubrika.

Reklamiranje u okviru rubrika isključivo je vezano za poslovne delatnosti koje rubrika obuhvata.

Izuzetak od tog pravila su rubrike Lifestyle, Education i Culture&Art, gde je dozvoljeno reklamirati i druge poslovne delatnosti.

Na osnovu Vašeg upita, šaljemo Vam namensku ponudu za reklamiranje u vašoj matičnoj rubrici.

Komunikacioni mail:  mediapack@lifeinbelgrade.life

 

Naslovna portala i zakup Branding banera u okviru 13 rubrika

Medijski prostor na naslovnoj portala

(mesečni, kvartalni i godišnji zakup banera) i

branding baneri 13 rubrika

u okviru su posebnog cenovnika koji možete dobiti na upit.


Komunikacioni mail:  marketing@lifeinbelgrade.life