INFO

Klijent može zakupiti godišnji medijski paket u jednoj ili više rubrika.

Reklamiranje u okviru rubrika isključivo je vezano za poslovne delatnosti koje rubrika obuhvata.

Izuzetak od tog pravila su rubrike Lifestyle, Education i Culture&Art, gde je dozvoljeno reklamirati i druge poslovne delatnosti.

Na osnovu Vašeg upita, šaljemo Vam namensku ponudu za reklamiranje u vašoj matičnoj rubrici.

Komunikacioni mail:  mediapack@lifeinbelgrade.life

 

Naslovna portala i zakup Branding banera u okviru 13 rubrika

Medijski prostor na naslovnoj portala

(mesečni, kvartalni i godišnji zakup banera) i

branding baneri 13 rubrika

u okviru su posebnog cenovnika koji možete dobiti na upit.


Komunikacioni mail:  marketing@lifeinbelgrade.life