Alto Group

 

ALTO Media Solution Group je dinamična, moderna i inovativna kompanija.

Osnovna strategija naše kompanje je održavanje proaktivnog pristupa sa svojim klijentima.

Naše primarne delatnosti su proizvodnja TV programa i izrada složenih web portala.

Dugoročnu i kvalitetnu saradnju sa klijentima baziramo na principima međusobnog poverenja i poštovanja njihovih želja i interesa.

Uspešno poslovanje postižemo kompletnom i kvalitetnom ponudom proizvoda i usluga.

Mi smo kompanija koja pomera granice, postavlja nove poslovne trendove i stvara dodatu vrednost.

U proteklih 20 godina, stvorili smo pouzdanu bazu za sigurno poslovanje i ostvarili saradnju sa renomiranim kompanijama i institucijama: Telekom Srbija, Komercijalna banka, Mercedes-Benz, Carlsberg Srbija, Turkish Airlines, Zlatarna Celje, AmCham, TOB, TOS i druge kompanije I institucije.

Misija, Vizija i strateški Cilj

 

Naša MISIJA je da razvojnom poslovnom strategijom, ponudimo kliejntima najbolja rešenja za oglašavanje, kroz proizvodnju kvalitetnog TV programa i web izdavaštvo složenih poslovnih portala.

Naša VIZIJA je da u vreme intenzivnih promena nosimo epitet moderne, inovativne i efikasne kompanije, koja postavlja nove standarde i stvara nove vrednosti.

Naš strateški CILJ je da budemo respektabilna kompanija u izradi I plasmanu web poslovnih portala u regionu.

Naše ključne vrednosti

 

Naša strategija poslovanja bazirana je na našim ključnim vrednostima koje su ujedno i stubovi našeg uspeha:

Kvalitet - ulažemo svoj maksimum da svoje proizvode i usluge održimo u rangu najvišeg kvaliteta;

Odgovornost - kroz poslovanje i aktivan doprinos razvoju i dobrobiti društva čiji smo neodvojivi deo;

Rezultat - uspeh koji je merljiv na polju plasmana i prodaje, odnosa sa saradnicima, partnerima i klijentima;

Inovativnost - pristup novim klijentima kroz postavljanje novih trendova u sveri poslovanja;

Menadžeri - pokretačka snaga koja svakodnevno doprinosi rastu i razvoju kompanije;

Timski duh - sinergija za ostvarenje zajedničkog cilja za koji smo uzajamno odgovorni;

 Poverenje - ostvarujemo sa klijentima i partnerima, kao bazu našeg održivog razvoja.

Korporativna odgovornost

 

Odgovornost prema klijentima - obezbedili smo bazu kvalitetnih proizvoda i usluga i Integrisali ih u jedinstvenu ponudu ALTO kompanije, kako bismo pojednostavili poslovanje i učinili ga lagodnijim;

Odgovornost prema partnerima - poštujući ugovorne obaveze i kodekse poslovanja, kroz sinergiju i poverenje, postavljamo temelj uspešnog i  pouzdanog partnera u poslovanju;

Odgovornost prema menadžerima - ulažemo u razvoj našeg ključnog resursa, slušamo njihove ideje i u skladu sa poslovnom strategijom implementiramo ih u poslovanje;

Odgovornost prema društvu - pomažemo, učestvujemo i angažujemo se za dobrobit zajednice, kroz kapitalne projekte u oblastima TV produkcije i web izdavaštva.